Trenutne rang liste za upis u I razred srednje škole za školsku 2019/2020. god. (srijeda 19.06.2019. god.)

Trenutno stanje na rang listama za upis u prvi razred SMŠ “Danilo Kiš” za školsku 2019/20. godinu je sledeće:

Ovo su samo trenutne rang liste, i ne garantuju da će kandidati koji su trenutno „iznad crte“ biti i dalje tamo nakon što se predaja dokumenata na Konkurs završi (petak u 12 sati). Kandidati se savjetuju da provjere svoje rang mjesto i na budućim trenutnim rang listama do objavljivanja konačne liste.

Podsjećamo kandidate, da na osnovu Rješenja o utvrđivanju minimalnog broja bodova potrebnih za upis u gimnaziju i četvorogodišnju stručnu školu za školsku 2019/2020. godinu, učenici sa manje od 60 osvojenih bodova se ne mogu upisati u prvi razred gimnazije a učenici sa manje od 48 osvojenih bodova se ne mogu upisati u prvi razred četvorogodišnje stručne škole, bez obzira na njihovu poziciju na rang listi.