Konkurs za upis učenika u I razred srednjih škola u Crnoj Gori za školsku 2020/2021. god.

Prijava na Konkurs za upis u prvi razred srednje škole za školsku 2020/21. godinu, podnosi se 29. i 30. juna i 1. jula 2020. godine (od 0 do 24 časa) i 2. jula 2020. godine (do 15 časova).

Prijava na Konkurs podnosi se elektronski na adresu www.upisi.edu.me. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje.

Na Konkurs za upis u prvi razred srednje škole prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nijesu stariji od 17 godina.

U toku trajanja roka za podnošenje prijava za upis u školu:

 • za sve dodatne informacije, kao i pomoć pri elektronskom upisu, komisija će biti dostupna od 12:00 do 14:00 časova u prostorijama škole ili na telefon 033/451-936.
 • svakog dana u 16 časova objavljivaće se ažurirane rang liste kandidata, prijavljenih do 15 časova toga dana.

Rang liste će biti objavljene na oglasnoj tabli Škole, kao i na sajtu Škole.

Rang lista kandidata za upis u školu objavljuje se na oglasnoj tabli Škole najkasnije do 4. jula 2020. godine.

Nakon objavljivanja rang liste učenici, 6. i 7. jula od 9:00 do 12:00 časova, podnose školi:

 • originalna svjedočanstva posljednja tri razreda osnovne škole
 • diplome o rezultatima sa državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodijeljenom priznanju.
Učenici mogu da konkurišu za sljedeće obrazovne profile:
 • Opšta gimnazija – 3 odjeljenja 84 učenika

Ekonomija i pravo, Obrazovni program (nivo IV1)

 • Ekonomski tehničar – 1 odjeljenje 28 učenika

Turizam, trgovina, ugostiteljstvo, Obrazovni programi (nivo IV1)

 • Gastronom – 1 odjeljenje 28 učenika
 • Restorater – 1 odjeljenje 28 učenika
 • Turistički tehničar – 1 odjeljenje 28 učenika

Turizam, trgovina, ugostiteljstvo, Obrazovni programi (nivo III)

 • Kuvar – 1 odjeljenje 28 učenika
 • Konobar – 1 odjeljenje 28 učenika
 • Poslastičar/Pekar – 1 odjeljenje 14+14 učenika

TEKST KONKURSA MOŽETE PREUZETI OVDJE.

Na osnovu Rješenja o utvrđivanju minimalnog broja bodova potrebnih za upis u gimnaziju i četvorogodišnju stručnu školu za školsku 2020/2021. godinu utvrđen je minimalni broj bodova potrebnih za upis u gimnaziju, odnosno četvorogodišnju stručnu školu, i to za:

 • opštu gimnaziju 60 bodova
 • četvorogodišnju stručnu školu 48 bodova.

TEKST RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU MINIMALNOG BROJA BODOVA POTREBNIH ZA UPIS MOŽETE PREUZETI OVDJE.