Konačne rang liste za upis u I razred srednje škole za školsku 2020/2021. god (četvrtak 02.07.2020. god.)

Konačno stanje na rang listama za upis u prvi razred SMŠ ”Danilo Kiš” za školsku 2020/21. godinu je sledeće:

Učenici koji su stekli pravo upisa, 6. i 7. jula od 9:00 do 12:00 časova, podnose školi:

  • originalna svjedočanstva posljednja tri razreda osnovne škole
  • diplome o rezultatima sa državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodijeljenom priznanju.