Naknadni Konkurs za upis učenika u I razred srednjih škola u Crnoj Gori za školsku 2020/2021. god.

Prijava na Konkurs za upis u prvi razred srednje škole za školsku 2020/21. godinu, podnosi se od 14. do 17. avgusta do 15 časova.

Prijava na Konkurs podnosi se elektronski na adresu www.upisi.edu.me. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje.

Na Konkurs za upis u prvi razred srednje škole prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nijesu stariji od 17 godina.

U toku trajanja roka za podnošenje prijava za upis u školu, svakog dana u 16 časova objavljivaće se ažurirane rang liste kandidata, prijavljenih do 15 časova toga dana.

Rang liste će biti objavljene na sajtu Škole.

Rang lista kandidata za upis u školu objavljuje se na oglasnoj tabli Škole najkasnije do 19. avgusta 2020. godine.

Učenici mogu da konkurišu za sljedeće obrazovne profile:
  • Opšta gimnazija – 4 učenika

Turizam, trgovina, ugostiteljstvo, Obrazovni program (nivo IV1)

  • Gastronom – 13 učenika

Turizam, trgovina, ugostiteljstvo, Obrazovni program (nivo III)

  • Poslastičar – 10 učenika

TEKST KONKURSA MOŽETE PREUZETI OVDJE.

Na osnovu Rješenja o utvrđivanju minimalnog broja bodova potrebnih za upis u gimnaziju i četvorogodišnju stručnu školu za školsku 2020/2021. godinu utvrđen je minimalni broj bodova potrebnih za upis u gimnaziju, odnosno četvorogodišnju stručnu školu, i to za:

  • opštu gimnaziju 60 bodova
  • četvorogodišnju stručnu školu 48 bodova.

TEKST RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU MINIMALNOG BROJA BODOVA POTREBNIH ZA UPIS MOŽETE PREUZETI OVDJE.