Konačne rang liste za naknadni upis u I razred srednje škole za školsku 2020/2021. god. (ponedjeljak 17.08.2020. god.)

Konačno stanje na naknadnim rang listama za upis u prvi razred SMŠ “Danilo Kiš” za školsku 2020/21. godinu je sledeće: