Konačne rang liste za naknadni upis u I razred srednje škole za školsku 2021/2022. god. (petak 20.08.2021. god.)

Konačno stanje na naknadnim rang listama za upis u prvi razred SMŠ “Danilo Kiš” za školsku 2021/22. godinu je sledeće: