Konkurs za upis vanrednih učenika u I razred srednjih škola u Crnoj Gori za školsku 2022/2023. god.

OPŠTI USLOVI

Kandidati koji su završili osnovnu školu za upis u I razred srednje škole podnose sljedeća dokumenta:

 1. Prijava na Konkurs. Na osnovu člana 13 Zakona o administrativnim taksama („Sl. list CG“, br. 18/19), kandidati za upis oslobođeni su plaćanja administrativne takse;
 2. Svedočanstva posljednja tri razreda osnovne škole i diplome i uvjerenja o rezultatima sa državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodijeljenim priznanjima;
 3. Kopija biometrijske lične karte.

Prijava na Konkurs podnosi se školi najkasnije do 12. oktobra 2022. godine.

Rang lista kandidata za upis u školu objavljuje se na oglasnoj tabli škole najkasnije do 17. oktobra 2022. godine.

Kandidatu mogu da konkurišu za sljedeće obrazovne profile:

 • Opšta gimnazija – 5 učenika

Ekonomija i pravo, Obrazovni program (nivo IV1)

 • Ekonomski tehničar – 10 učenika

Turizam, trgovina, ugostiteljstvo, Obrazovni programi (nivo IV1)

 • Gastronom – 10 učenika
 • Restorater – 10 učenika
 • Hotelsko-turistički tehničar – 10 učenika

Turizam, trgovina, ugostiteljstvo, Obrazovni programi (nivo III)

 • Kuvar – 10 učenika
 • Konobar – 5 učenika
 • Poslastičar – 5 učenika

TEKST KONKURSA MOŽETE PREUZETI OVDJE.

Na osnovu Rješenja o utvrđivanju minimalnog broja bodova potrebnih za upis u gimnaziju i četvorogodišnju stručnu školu za školsku 2022/2023. godinu utvrđen je minimalni broj bodova potrebnih za upis u gimnaziju, odnosno četvorogodišnju stručnu školu, i to za:

 • opštu gimnaziju 60 bodova
 • četvorogodišnju stručnu školu 48 bodova.

TEKST RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU MINIMALNOG BROJA BODOVA POTREBNIH ZA UPIS MOŽETE PREUZETI OVDJE.