Rang liste

Petak, 16. 08. '19.

Konačne rang liste za naknadni upis u I razred srednje škole za školsku 2019/2020. god. (petak 16.08.2019. god.)

Konačno stanje na naknadnim rang listama za upis u prvi razred SMŠ “Danilo Kiš” za školsku 2019/20. godinu je sledeće: Gimnazija 16. 08. 2019. god. Gastronom […]

Petak, 21. 06. '19.

Konačne rang liste za upis u I razred srednje škole za školsku 2019/2020. god. (petak 21.06.2019. god.)

Konačno stanje na rang listama za upis u prvi razred SMŠ “Danilo Kiš” za školsku 2019/20. godinu je sledeće: Gimnazija 21. 06. 2019. god. Turistički tehničar […]

Četvrtak, 20. 06. '19.

Trenutne rang liste za upis u I razred srednje škole za školsku 2019/2020. god. (četvrtak 20.06.2019. god.)

Trenutno stanje na rang listama za upis u prvi razred SMŠ “Danilo Kiš” za školsku 2019/20. godinu je sledeće: Gimnazija 20. 06. 2019. god. Turistički tehničar […]

Srijeda, 19. 06. '19.

Trenutne rang liste za upis u I razred srednje škole za školsku 2019/2020. god. (srijeda 19.06.2019. god.)

Trenutno stanje na rang listama za upis u prvi razred SMŠ “Danilo Kiš” za školsku 2019/20. godinu je sledeće: Gimnazija 19. 06. 2019. god. Turistički tehničar […]

Utorak, 18. 06. '19.

Trenutne rang liste za upis u I razred srednje škole za školsku 2019/2020. god. (utorak 18.06.2019. god.)

Trenutno stanje na rang listama za upis u prvi razred SMŠ “Danilo Kiš” za školsku 2019/20. godinu je sledeće: Gimnazija 18. 06. 2019. god. Turistički tehničar […]