Rang liste

Ponedjeljak, 17. 06. '19.

Trenutne rang liste za upis u I razred srednje škole za školsku 2019/2020. god. (ponedjeljak 17.06.2019. god.)

Trenutno stanje na rang listama za upis u prvi razred SMŠ “Danilo Kiš” za školsku 2019/20. godinu je sledeće: Gimnazija 17. 06. 2019. god. Turistički tehničar […]