Zaposleni

Uprava

Direktor

Ivanović Ivan, prof. fizičkog vaspitanja

Pomoćnik direktora

Milošević-Vlačić Nevenka, prof. matematike

Pedagog

Purić Nada, diplomirani specijalni pedagog

Sekretar

Grubor Jelena, diplomirani pravnik

Računovođa

Šarčević Milica, turistički tehničar

ICT koordinator

Janjušević Milutin, prof. informatike

Crnogorski - srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost

Vuković Milica, prof. književnosti

Ivanović Marina, prof. književnosti

Kentera Dinka, prof. književnosti

Mesharjakova Marija, prof. književnosti

Radović Jelena, prof. književnosti